"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Khoa học xã hộiKhoa học tự nhiên
Giáo dục Thể chất - Quốc phòng
Đang online: 43
Hôm nay : 321
Hôm qua : 246
Tuần này : 321
Tuần trước : 2,013
Tháng này : 91,513
Tháng trước: 123,832
Tất cả : 1,272,720

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164