"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Đang online: 47
Hôm nay : 325
Hôm qua : 246
Tuần này : 325
Tuần trước : 2,013
Tháng này : 91,517
Tháng trước: 123,832
Tất cả : 1,272,724

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164