"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Ngữ vănLịch sử
Địa lýAnh văn
Giáo dục công dân
Đang online: 64
Hôm nay : 347
Hôm qua : 246
Tuần này : 347
Tuần trước : 2,013
Tháng này : 91,539
Tháng trước: 123,832
Tất cả : 1,272,746

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164