"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Chi bộCông đoàn
Đoàn thanh niênChi đoàn giáo viên
Đang online: 37
Hôm nay : 76
Hôm qua : 381
Tuần này : 457
Tuần trước : 2,013
Tháng này : 91,649
Tháng trước: 123,832
Tất cả : 1,272,856

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164