"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Đang online: 31
Hôm nay : 70
Hôm qua : 381
Tuần này : 451
Tuần trước : 2,013
Tháng này : 91,643
Tháng trước: 123,832
Tất cả : 1,272,850

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164