"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ tư, 25/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 320

Thông báo về hạn nộp bài thi vòng loại lập trình Alice TKN 2015-2016

Để các em học sinh tham gia cuộc thi Lập trình Alice TKN 2015-2016 có thêm thời gian hoàn tất sản phẩm của mình một cách tốt nhất, Tổ Tin Học thông báo hạn nộp bài chính thức cho vòng loại là hết ngày 13/12/2015.

 **BÀI NỘP DỰ THI LÀ THƯ MỤC ĐƯỢC ĐẶT TÊN THEO MẪU: 

TÊN NHÓM_LỚP ( VD: LTAlice_11A1)

  Gồm có

  1. Tập tin lập trình bằng phần mềm Alice (.a2w)

        2. Tập tin word có nội dung:

  - Tên nhóm ( do nhóm tự đặt)

  - Tên sản phẩm

- Lớp

- Tên các thành viên trong nhóm

-> Các nhóm nên nén thư mục lại để tiện cho việc nộp bài trên mạng.

 

** HÌNH THỨC NỘP BÀI:

 

** THỜI GIAN NỘP BÀI:

  • Hạn cuối : hết ngày 13/12/2015
  • Công bố kết quả vòng loại: 18/12/2015

 

** THI CHUNG KẾT: Tiết 4,5 sáng ngày 26/12/2015.

 

 

Tác giả: Tổ Tin Học.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164