"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ bảy, 8/5/2021, 12:35
Lượt đọc: 21

KẾT QUẢ THI ĐUA THÁNG 4

XEM FILE ĐÍNH KÈM

Tác giả: Huỳnh Đắc Dũng

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164