"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"

Có 14 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

(Tải File đính kèm)

5210/BGDĐT-GDTCVăn bản 03-12-2020
2 Về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

4018/GDĐT-VPVăn bản 02-12-2020
3 Thông tư số 32/2020-TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông nhiều cấp học

(Tải File đính kèm)

32/2020/TT/BGDĐTVăn bản 21-09-2020
4 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học

(Tải File đính kèm)

26/2020/TT-BGDĐTVăn bảnNguyễn Trường Ngọc30-08-2020
5 Tuyên truyền Luật Thanh niên số

(Tải File đính kèm)

57/2020/QH14 Văn bản 16-06-2020
6 Các mẫu đơn 12062020Văn bản 12-06-2020
7 Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13

(Tải File đính kèm)

78/2015/QH13Văn bản 11-07-2019
8 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

20/2018/TT-BGDĐTVăn bảnPhòng Giáo Dục Trung Học01-09-2018
9 kế hoạch tổ chức hội thi khoa học kỹ thuật năm học 2018 - 2019

(Tải File đính kèm)

2976/GDĐT-TrHVăn bảnPhòng Giáo Dục Trung Học31-08-2018
10 Trước 15/7/2018: Đăng ký dự thi Robotacon bảng B - WRO 2018  Văn bảnPhòng Trung Học16-06-2018
11 Trước 20/6/2018: Báo cáo Về việc tham gia tập huấn và giao nhận, sử dụng và bảo quản vũ khí

(Tải File đính kèm)

1945/GDĐT-TrHVăn bảnPhòng Trung Học08-06-2018
12 Hướng dẫn Báo cáo Tổng kết Năm học 2017-2018 (Phòng GDĐT, trường THCS, THPT, PT nhiều cấp có cấp THCS, THPT)

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

1674/BGDĐT-GDTrH Văn bảnPhòng Trung Học12-05-2018
13 Về ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

(Tải File đính kèm)

624/ĐHQG-ĐHVăn bảnPhòng Trung Học10-04-2018
14 Kế hoạch thi học kì 1 năm học 2016-2017

(Tải File đính kèm)

Số: 29 /KH-THPTTKNVăn bảnTrường THPT Trần Khai Nguyên25-11-2016