"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"

Có 17 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 6 Biểu mẫu công khai chất lượng đào tạo 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3-cong-khai_211220217.pdf
 Công khai Trường THPT Trần Khai Nguyên20-10-2021
2 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmeduthpttrankhainguyenbgddtgdtc_812202015.pdf
5210/BGDĐT-GDTCVăn bản 03-12-2020
3 Về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmeduthpttrankhainguyen_812202015.pdf
4018/GDĐT-VPVăn bản 02-12-2020
4 Thông tư số 32/2020-TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông nhiều cấp học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 322020ttbgddt219202017_812202015.pdf
32/2020/TT/BGDĐTVăn bản 21-09-2020
5 Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tkn-6-bieu-mau-cong-khai-chat-luong-dao-tao-nh-2019-2020_61202114645.pdf
File thứ 2: cong-khai-nam-hoc-2019-2020_1242021104331.pdf
TKN-6BM-10920Công khai Nguyễn Trường Ngọc10-09-2020
6 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-26-2020-tt-bgddt-sua-doi-quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc2_612021135851.pdf
26/2020/TT-BGDĐTVăn bảnNguyễn Trường Ngọc30-08-2020
7 Tuyên truyền Luật Thanh niên số
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tuyen-truyen-luat-thanh-nien-so_175202111.pdf
57/2020/QH14 Văn bản 16-06-2020
8 Các mẫu đơn 12062020Văn bản 12-06-2020
9 Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-861signed_175202111.pdf
78/2015/QH13Văn bản 11-07-2019
10 Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 20181121164421718_221120187.pdf
TKN-1819Công khai Trường THPT Trần Khai Nguyên21-11-2018
11 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedu-gdtrunghoc-attachments20188thongtu20chuannghenghiepgvpt318201813_6920188.pdf
20/2018/TT-BGDĐTVăn bảnPhòng Giáo Dục Trung Học01-09-2018
12 kế hoạch tổ chức hội thi khoa học kỹ thuật năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2fdata2fhcmedu5cgdtrunghoc5cattachments2f201882fminh2fcvthinckhsgd2018318201818_6920188.doc
2976/GDĐT-TrHVăn bảnPhòng Giáo Dục Trung Học31-08-2018
13 Trước 15/7/2018: Đăng ký dự thi Robotacon bảng B - WRO 2018  Văn bảnPhòng Trung Học16-06-2018
14 Trước 20/6/2018: Báo cáo Về việc tham gia tập huấn và giao nhận, sử dụng và bảo quản vũ khí
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cvcactruongveviecphoihopgiaonhanvukhi86201812_18620188.doc
1945/GDĐT-TrHVăn bảnPhòng Trung Học08-06-2018
15 Hướng dẫn Báo cáo Tổng kết Năm học 2017-2018 (Phòng GDĐT, trường THCS, THPT, PT nhiều cấp có cấp THCS, THPT)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: noidungbaocaotructuyenmonhoc2017-2018112520187_19520188.docx
File thứ 2: noidungbaocaotructuyenphonggiaoduc2017-2018112520187_19520188.docx
File thứ 3: noidungbaocaotructuyentruongtrunghoc2017-2018112520187_19520188.docx
1674/BGDĐT-GDTrH Văn bảnPhòng Trung Học12-05-2018
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích