"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"

Có 23 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thực hiện công khai đánh giá thu chi ngân sách quí 1 năm 2022

(Tải File đính kèm)

13/QĐ-THPTTKNCông khai  14-04-2022
2 Thực hiện công khai đánh giá thu chi ngân sách quí 4 năm 2021

(Tải File đính kèm)

02-1/QĐ-THPTTKNCông khai  14-04-2022
3 Phân bổ dự toán thu chi lần 1 năm 2021

(Tải File đính kèm)

03-1/QĐ-THPTTKNCông khai Kế toán14-04-2022
4 Công khai ngân sách của đơn vị theo thông tư 61/2017/TT_BTC

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

61/2017/TT_BTCCông khai  13-04-2022
5 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá khai thác dịch vụ trông giữ xe và dịch vụ căn tin tại Trường THPT Trần Khai Nguyên

(Tải File đính kèm)

 Công khai Trường THPT Trần Khai Nguyên01-03-2022
6 Tổ chức đấu giá khai thác dịch vụ trông giữ xe và dịch vụ căn tin tại Trường THPT Trần Khai Nguyên

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

0503/QĐ-THPTTKNCông khai  14-02-2022
7 6 Biểu mẫu công khai chất lượng đào tạo 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Công khai Trường THPT Trần Khai Nguyên20-10-2021
8 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

(Tải File đính kèm)

5210/BGDĐT-GDTCVăn bản 03-12-2020
9 Về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

4018/GDĐT-VPVăn bản 02-12-2020
10 Thông tư số 32/2020-TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông nhiều cấp học

(Tải File đính kèm)

32/2020/TT/BGDĐTVăn bản 21-09-2020
11 Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

TKN-6BM-10920Công khai Nguyễn Trường Ngọc10-09-2020
12 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học

(Tải File đính kèm)

26/2020/TT-BGDĐTVăn bảnNguyễn Trường Ngọc30-08-2020
13 Tuyên truyền Luật Thanh niên số

(Tải File đính kèm)

57/2020/QH14 Văn bản 16-06-2020
14 Các mẫu đơn 12062020Văn bản 12-06-2020
15 Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13

(Tải File đính kèm)

78/2015/QH13Văn bản 11-07-2019
12