"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 11/7/2019
Lượt đọc: 43

Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13

Số/Ký hiệu: 78/2015/QH13
Ngày ban hành: 11/7/2019
Ngày có hiệu lực: 11/7/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: qd-861signed_175202111.pdf
Nội dung:

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" TRÍCH YẾU:Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" SỐ HIỆU:861/QĐ-TTg LOẠI VĂN BẢN:Quyết định LĨNH VỰC:Nội chính - Pháp luật NGÀY BAN HÀNH:11/07/2019 NGÀY HIỆU LỰC:11/07/2019 CƠ QUAN BH:Thủ tướng Chính phủ NGƯỜI KÝ:Nguyễn Xuân Phúc

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87