Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 8/6/2018
Lượt đọc: 64

Trước 20/6/2018: Báo cáo Về việc tham gia tập huấn và giao nhận, sử dụng và bảo quản vũ khí

Số/Ký hiệu: 1945/GDĐT-TrH
Ngày ban hành: 9/6/2018
Ngày có hiệu lực: 21/6/2018
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: cvcactruongveviecphoihopgiaonhanvukhi86201812_18620188.doc
Nội dung:

163