"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 21/9/2020
Lượt đọc: 95

Thông tư số 32/2020-TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông nhiều cấp học

Số/Ký hiệu: 32/2020/TT/BGDĐT
Ngày ban hành: 15/9/2020
Ngày có hiệu lực: 15/9/2020
Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Thông tư số 32/2020-TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông nhiều cấp học
File đính kèm:
File thứ 1: 322020ttbgddt219202017_812202015.pdf
Nội dung:

86