Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 1/9/2018
Lượt đọc: 65

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Số/Ký hiệu: 20/2018/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 22/8/2018
Ngày có hiệu lực: 10/10/2018
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: datahcmedu-gdtrunghoc-attachments20188thongtu20chuannghenghiepgvpt318201813_6920188.pdf
Nội dung:

163