"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 12/6/2020
Lượt đọc: 234

Các mẫu đơn

Số/Ký hiệu: 12062020
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
Nội dung:

1. Mẫu đơn xin phép:

Link Download: /Data/hcmedu/thpttrankhainguyen/2020_6/donxinphep_126202017.doc

2. Mẫu đơn phúc khảo bài kiểm tra:

Link Download: /Data/hcmedu/thpttrankhainguyen/2020_6/donxinphuckhaobaikiemtra_126202017.doc

Tin cùng chuyên mục

86