Thứ ba, 8/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 1534

Tổ Lý - Kỹ thuật

Hình tập thể tổ Lý - Kỹ thuật năm học 2018-2019

Hình tập thể tổ Lý - Kỹ thuật năm học 2014-2015


1

Nguyễn Thục Uyên

TTCM

2

Nguyễn Hoàng Trung

 

3

Lê Thị Bảo Ngân

 

4

Nguyễn Văn Mạnh

GV Kỹ Thuật

5

Lê Hồng Hải

GV Kỹ Thuật

6

Đặng Thị Chung

 

7

Huỳnh Thị Bé Ren

 

8

Nguyễn Thị Phượng

 

9

Nguyễn Thị Lan Phương

PT P.TN Lý

10 Trần Quang Phúc
 
11  Đinh Phước Như  
12  Nguyễn Thị Thu Hằng  
13  Nguyễn Thị Hải Yến  
14  Võ Trần Khoa Nguyên  

Tin cùng chuyên mục

163