Thứ bảy, 5/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 1218

Tổ Sử - Địa - Công Dân

 Hình tổ Sử năm học 2018-2019

 Hình tổ Sử năm học 2014-2015

Hình tổ Địa năm học 2018-2019

  Hình tổ Địa năm học 2014-2015

Hình tổ GDCD năm học 2018-2019

Hình tổ GDCD năm học 2014-2015


TỔ SỬ

1

Bùi Văn Tỉnh

TTCM

2

Bùi Thị Thùy Linh


3

Trần Thị Ngọc Nhịn


4

Phạm Thị Thanh VânTỔ ĐỊA

1

Vũ Thị Huyền

TTCM

2

Lương Ngọc Tuấn


3 Nguyễn Thế Nhất  
4 Trần Thị Diệu  


TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN

1

Lê Thị Lý

TTCM

2

Thái Thị Minh Phụng


3

Võ Bùi Thanh Duy


4

Hồ Ngọc Linh


5 Lê Kim Phụng   


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

163