Thứ năm, 3/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 1395

Tổ Sinh - Thể Dục

Hình tổ Sinh năm học 2018-2019

Hình tổ Sinh năm học 2014-2015

Hình tổ Thể Dục - Quốc Phòng năm học 2018-2019

Hình tổ Thể Dục năm học 2014-2015

 

TỔ SINH

1

Nguyễn Văn Quang

TTCM

2

Đặng Thị Tuyết


3

Vũ Thị Nương

Thỉnh giảng

4

Phạm Thanh Châu


5

Võ Thị Bích Viên


6

Lương Thị Nga


7 Nguyễn Thị Bích Ngân  

 

TỔ THỂ DỤC

1

Nguyễn Minh Đằng

TTCM

2

Lê Hoàng Hà

NT nhóm GDQP

3

Nguyễn Thanh Long


4

Lê Thái Hà


5

Trương Thị Mỹ Huyền


6

Trần Vũ Quang Thi


7 Đoàn Thị Minh Ngọc  GVQP
8 Lê Thị Kha Ly  
9 Mai Thanh Thái  GVQP
10 Huỳnh Kim Ngân  

Tin cùng chuyên mục

163