Thứ hai, 7/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 1453

Tổ Hóa

Hình tập thể Tổ Hóa năm học 2018-2019

Hình tập thể Tổ Hóa năm học 2014-2015

 

1

Trần Vân Thu

TTCM

2

Đặng Thị Hoàn Thu

TPCM

3

Tô Thị Ngọc Dâng

 

4

Huỳnh Công Phúc

 

5

Nguyễn Xuân Hùng

 

6

Quách Yến Ly

 

7

Phạm Hồng Quân

 

8

Huỳnh Đình Nhân

 

9

Trịnh Thị Minh Tâm

 

10  Trần Thị Thu Vân  P.TN Hóa sinh


 

Tin cùng chuyên mục

163