Thứ ba, 1/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 979

Tổ Hành Chính - Văn Phòng

Hình tập thể tổ Hành chính - Văn phòng năm học 2018-2019

Hình tập thể tổ Hành chính - Văn phòng năm học 2014-2015

 

TỔ VĂN PHÒNG

1

Huỳnh Đắc Dũng

TT, Giám thị

2

Huỳnh Thị Tuyết Trang

TP, Kế toán

3

Trần Thị Kim Chi

Thủ quỹ

4

Nguyễn Thị Thu Hằng

Kế toán

5

Trần Thị Ngọc Ánh

Học vụ

6

Lục Phạm Minh Tuấn

Văn thư

7

Nguyễn Trường Ngọc

Kỹ thuật (IT)

8

Nguyễn Thị Hoa

Thư viện

9

Phan Thị Oanh

Y tá

10

NguyễnThanh Phương

Kỹ thuật

11

Nguyễn Tam Lâm

Giám thị

12

Văn Tân Nhân

Giám thị

13

Trần Văn Hải

Giám thị

14

Phạm Thị Hương

Giám thị

15

Nguyễn Ngọc Thạnh

Giám thị

17

Trần Huy Đỗ

Bảo vệ

18

Võ Văn Lâm

Bảo vệ

19

Phạm Văn Hùng

Bảo vệ

20 Phạm Nguyễn Phi Khanh Bảo vệ
21 Phạm Xuân Trường Bảo vệ

22

Mai Thuỳ Bích

Phục vụ

23

Mai Thùy Hương

Phục vụ

24

Trần Thị Quê

Phục vụ

25

Đỗ Thị Chung

Phục vụ

Tin cùng chuyên mục

163