"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ tư, 19/1/2022, 13:14
Lượt đọc: 92

Kỳ thi MOS Powerpoint cho các học sinh học khoá năm ngoái (2020-2021) đã đăng ký dự thi

Thời gian thi là ngày 19/02/2022 (sau Tết)

Các em tự ôn tập lại trên phần mềm GMETRIX đã được thầy cô cấp tài khoản năm ngoái.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164