"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ hai, 27/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 478

Hour Of Code is comming - Dec 4, 2017

Giờ của Lập trình tổ chức sự kiện Tuần lễ đào tạo Khoa học máy tính hàng năm. Năm 2017 sự kiện này sẽ diễn ra vào December 4-10. Sự kiện này được tổ chức nhằm kỷ niệm ngày sinh của người đã đặt nền móng cho máy tính Grace Murray Hopper (9 tháng 12 năm 1906). Mỗi học sinh nên có cơ hội để tìm hiểu khoa học máy tính. Nó giúp nuôi dưỡng giải quyết vấn đề kỹ năng, logic và sáng tạo. Bằng cách bắt đầu sớm, học sinh/ sinh viên sẽ có một nền tảng cho sự thành công trong bất kỳ con đường sự nghiệp thế kỷ 21. Xem thêm thống kê trên Code.org. Các em học sinh Trần Khai Nguyên hãy sẵn sàng cho "Hour Of Code" vào tuần sau nhé.

Nguồn tin: https://hourofcode.com/vn

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164