"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ ba, 29/3/2022, 12:59
Lượt đọc: 51

Danh sách học sinh nhận chứng chỉ Tin học MOS

Danh sách học sinh nhận chứng chỉ Tin học MOS trong file đính kèm

Học sinh nào có tên trong danh sách thì liên hệ phòng học vụ gặp trực tiếp cô Ánh để nhận bằng chứng chỉ Mos.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164