"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Đang online: 3
Hôm nay : 291
Hôm qua : 333
Tuần này : 1,823
Tuần trước : 3,581
Tháng này : 110,384
Tháng trước: 129,355
Tất cả : 1,304,501

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164