"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ ba, 9/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 170

THI ĐUA TUẦN TỪ 29/5 - 4/6/20

- Hầu hết các lớp duy trì tốt 3 mặt thi đua - Hạng nhất khối nhận cờ thia đua của tuần: 12a1,3,13 - 11a2,5,19 - 10a1,5,15 - Tuyên dương 10 lớp không có vắng trễ : 12a1,3,7,13 - 1011a2,5,10 - 10a1,4,5,15 XEM FILE ĐÍNH KÈM

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163