"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ năm, 17/3/2022, 14:19
Lượt đọc: 30

THI ĐUA TUẦN 7

Ngoài số HS nghỉ bệnh , số còn lại thực hiện tốt nề nêp trường. Thực hiện nghiêm túc 5k nhất là việc đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên..

Tác giả: Huỳnh Đắc Dũng

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164