"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ ba, 17/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 220

THI ĐUA TUẦN 3/ THÁNG 9

- 3 mặt thi đua đều đạt diểm 10: 12A1,13, 11A1 & 10A8 , đạt nhất khối và nhất trường - Hạng nhì và ba khối 10A3,7,11A3; 12A9,12, 11A8,14 (XEM FILE ĐÍNH KÈM)

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163