"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ sáu, 13/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 273

THI ĐUA TUẦN 16 (29/11 - 05/12/19)

- Chuyên cần các lớp khá tốt như:12A3,7,13,14 - 11A4 - Hạng nhất khối: 12A3,7 - 11A4 - 10A6

           XEM FILE ĐÍNH KÈM

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163