"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ hai, 12/4/2021, 9:11
Lượt đọc: 91

thi đua tháng 3 (28/1 - 30/3/2021

Tác giả: Huỳnh Đắc Dũng
Nguồn tin: thi đua

Tin cùng chuyên mục

87