"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ ba, 22/3/2022, 15:59
Lượt đọc: 33

THI ĐUA THÁNG 2 & 3( 17/3 -16/2/2022)

Lớp học online và HS bị bệnh có giảm. HS thực hiện tót việc đeo khẩu trang và thường xuyên khử khuẩn khi ở trường

Xem file đính kèm
Tác giả: Huỳnh Đắc Dũng

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164