Thứ hai, 1/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 224

THI ĐUA THÁNG 1 & 5 ( 27/12/19 - 21/5/20)

- Sau khi trở lại học sau dịch Covid, nề nếp và chuyên cần rất tốt - Hạng nhất thang1 là 12a1, đồng hạng nhì lá 12a13 và 11a5 - Hạng nhất khối tuần từ 22 - 28/5 là 12a1,4,6 - 11a1,2,9,14,16,19 - 10a1,2,9,10,11,12

- Sau khi đi học lại 3 mặt thi đua tiến bộ nhiều

Hạng nhất tháng 1 là 12A1, đồng hạng 2 la 12A13 & 11A5

- Ker6t1 quả tuần từ 22 - 28/5 có khá nhiều hạng nhất khối như 12A1,4,6 - 11A1,2,914,16 ,19 - 10A1,9,10,11,12

 

Tin cùng chuyên mục

163