"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ hai, 1/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 238

THI ĐUA THÁNG 1 & 5 ( 27/12/19 - 21/5/20)

- Sau khi trở lại học sau dịch Covid, nề nếp và chuyên cần rất tốt - Hạng nhất thang1 là 12a1, đồng hạng nhì lá 12a13 và 11a5 - Hạng nhất khối tuần từ 22 - 28/5 là 12a1,4,6 - 11a1,2,9,14,16,19 - 10a1,2,9,10,11,12

- Sau khi đi học lại 3 mặt thi đua tiến bộ nhiều

Hạng nhất tháng 1 là 12A1, đồng hạng 2 la 12A13 & 11A5

- Ker6t1 quả tuần từ 22 - 28/5 có khá nhiều hạng nhất khối như 12A1,4,6 - 11A1,2,914,16 ,19 - 10A1,9,10,11,12

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163