"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ ba, 19/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 337

KÊT QUẢTHI ĐUA TUẦN 3 THÁNG 11

- Các lớp tích cực tham gia phong trào chào mừng kỉ niệm"Nhà giáo VN" - Lớp đạt thành tích cao trong tuần là 12A1,11,13 - 11A8 - 10A6 (Xem file đính kèm)

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163