"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ ba, 26/1/2021, 8:15
Lượt đọc: 141

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 1-3( 24/12/20 - 20/1/21)

XEM FILE ĐÍNH KÈM

Tin cùng chuyên mục

87