Thứ sáu, 4/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 82

KẾT QUẢ THI ĐUA THÁNG 11 (29/10 - 25/11/20)

- Chuyên cần tốt của khối:12A1,8,13 - 11A1,2,3,11 - 10A1,15,16 - Kỷ luật cao của khối: 12a1,4,8,11 - 11A9,10,11 - 10A1,5,9,12,16 - Cần cố gắng vệ sinh lớp: 12A19 - 11A8,13 - 10A2,11,14 - Các lớp hạng cao được nhận quà của trường: 12A1,3,8 va 10A15

Tin cùng chuyên mục

163