"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ sáu, 4/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 97

KẾT QUẢ THI ĐUA THÁNG 11 (29/10 - 25/11/20)

- Chuyên cần tốt của khối:12A1,8,13 - 11A1,2,3,11 - 10A1,15,16 - Kỷ luật cao của khối: 12a1,4,8,11 - 11A9,10,11 - 10A1,5,9,12,16 - Cần cố gắng vệ sinh lớp: 12A19 - 11A8,13 - 10A2,11,14 - Các lớp hạng cao được nhận quà của trường: 12A1,3,8 va 10A15

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163