"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Nhà trường Thầy Cô
Học sinh
Đang online: 100
Hôm nay : 187
Hôm qua : 359
Tuần này : 2,078
Tuần trước : 3,581
Tháng này : 110,639
Tháng trước: 129,355
Tất cả : 1,304,756

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163