"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Nhà trường Thầy Cô
Học sinh
Đang online: 7
Hôm nay : 278
Hôm qua : 246
Tuần này : 278
Tuần trước : 2,013
Tháng này : 91,470
Tháng trước: 123,832
Tất cả : 1,272,677

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164