"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Chủ nhật, 30/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 212

Thành tích trường từ năm 2014 đến 2017

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164