"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ tư, 28/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 420

Thành tích thi đua của Trường THPT Trần Khai Nguyên trong các năm gần đây

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164