"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ ba, 31/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 371

Giấy khen - Trường THPT Trần Khai Nguyên - Đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Chính trị tư tưởng năm học 2016 - 2017

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164