"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ tư, 9/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 908

Sinh hoạt chủ điểm "Kể chuyện về Bác"

Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc - đã để lại cho dân tộc ta một tài sản vô giá là tư tưởng, đạo đức và nhân cách sáng ngời của Người. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một cuộc vận động thiết thực nhằm mục đích là khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, hình thành, phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người Việt Nam XHCN có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh, xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ. Chính vì lẽ đó, Chi bộ trường THPT Trần Khai Nguyên tổ chức thực hiện chương trình “Mỗi tháng một câu chuyện về Bác” trong giờ sinh hoạt dưới cờ. Và chương trình này được bắt đầu từ tháng 11 năm 2016. Trong tiết sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai, ngày 07 tháng 11 năm 2016, em Nguyễn Cao Minh Tuấn - lớp 11A8 đã kể cho toàn bộ học sinh nghe câu chuyện về hoàn cảnh ra đời của bài thơ nổi tiếng mà Bác căn dặn thanh niên:

“Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên”

Em Nguyễn Cao Minh Tuấn - lớp 11A8 kể chuyện về hoàn cảnh ra đời của bài thơ nổi tiếng

mà Bác căn dặn thanh niên

Không khí càng thêm xúc động khi em Lồ Mỹ Oanh – lớp 12A15 đã cất cao tiếng hát “Bác Hồ là niềm tin thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại …”

Em Lồ Mỹ Oanh – lớp 12A15 đã cất cao tiếng hát về “Bác Hồ"

Hình ảnh, tư tưởng của Bác sẽ mãi lắng đọng trong lòng mỗi người dân Việt yêu nước qua những mẫu chuyện nhỏ nhưng đưa đến nhiều bài học sâu sắc.

 

Tin cùng chuyên mục

87