"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ tư, 28/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 451

Học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên xem vở Giông tố tại Sân khấu Kịch Hồng Vân

Tin cùng chuyên mục

87