"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"

Đọc nhiều nhất

0001316208
Đang online: 3
Hôm nay : 13
Hôm qua : 466
Tuần này : 875
Tuần trước : 1,746
Tháng này : 8,155
Tháng trước: 11,588
Cơ cấu tổ chức
Lịch công tác
Tra cứu
Cựu học sinh liên hệ
Kiểm định giáo dục
Web Admin
Hỏi đáp

163