"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ ba, 1/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 410

Đại hội đại biểu hội cha mẹ học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên năm học 2019-2020

Nhằm tổng kết, đánh giá chương trình công tác của Hội Cha mẹ học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên năm học 2018-2019, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội năm học 2019-2020, qua đó bầu chọn những người đại diện thật sự có năng lực, có trách nhiệm, có uy tín, nhiệt tình trong công tác góp phần thực hiện thắng lợi thành công Nghị quyết Đại hội.

Vừa qua, ngày 28/9/2019, Ban giám hiệu và Ban đại diện Cha mẹ học sinh đã phối hợp tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cha mẹ học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên năm học 2019-2020 trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Đại hội đã qui tụ 50 đại diện của Ban đại diện Cha mẹ học sinh của 50 lớp, cùng bàn bạc, thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm học này nhằm mục đích chính để chăm lo cho chính các em học sinh, góp phần thực hiện các công trình xã hội hóa giáo dục, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

Nội dung chương trình gồm:

1. Thầy Nguyễn Duy Tuyển báo cáo quá trình chuẩn bị Đại hội.

2. Thầy Nguyễn Duy Tuyển báo cáo tóm tắt tổng kết năm học 2018-2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020.

3. Ông Đỗ Quốc Đại báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động năm học 2018-2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm học 2019-2020.

4. Thầy Nguyễn Duy Tuyển trả lời các các ý kiến đóng góp trong phiên họp Cha mẹ học sinh đầu năm học.

5. Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên năm học 2018-2019 tuyên bố mãn nhiệm kỳ.

6. Bầu Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên năm học 2019-2020.

7. Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên năm học 2019-2020 ra mắt nhận nhiệm vụ.

8. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Cha mẹ học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên năm học 2019-2020: 100% đại diện nhất trí thông qua.

Sau đó, Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên năm học 2019-2020 tiếp tục hiệp thương để bầu các chức danh, cụ thể như sau:

STT

Họ tên phụ huynh

Họ tên học sinh

Lớp

Chức vụ

1

Đỗ Quốc Đại

Đỗ Minh Quân

12A2

Trưởng ban

2

Đinh Quốc Kiệt

Đinh Gia Khang

12A13

Phó ban

3

Huỳnh Gia Lễ

Huỳnh Hiển Nhã

11A12

Phó ban

4

Trần Quốc Anh

Trần Phương Uyên

10A7

Phó ban

5

Trần Thị Thu Hiền

Vũ Nhật Nam

11A17

Thư ký

6

Thái Kim Ngọc

Từ Ngọc Liên

10A13

Thư ký

7

Nguyễn Xuân Duy

Nguyễn Khánh Thục Đoan

10A1

Ủy viên

8

Trần Thị Ánh Tuyết

Hồ Đăng Khoa

10A4

Ủy viên

9

Trần Thị Phượng

Hoàng Trần Bảo Phúc

10A6

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Diễm Hằng

Huỳnh Phúc Dinh

10A9

Ủy viên

11

Võ Thị Ngọc Loan

Tiền Hào Phong

10A11

Ủy viên

12

Nhâm Thúc Phân

Lê Bá Thông

10A12

Ủy viên

13

Trần Thị Thanh Thúy

Vũ Thanh Hiền

10A14

Ủy viên

14

Nguyễn Thành Tân

Nguyễn Gia Hiếu Nhân

12A4

Ủy viên

15

Nguyễn Thị Minh Hạnh

Phan Nguyễn Trâm Anh

12A12

Ủy viên

Hy vọng với sự chung sức chung lòng và thống nhất cao của Ban đại diện Cha mẹ học sinh cùng toàn thể phụ huynh trong nhà trường, cùng với sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chăm lo cho học sinh sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục và thực hiện có hiệu quả các công trình tài trợ như trang bị 20 bộ máy vi tính mới; trang bị bàn ghế mới cho các phòng học, phòng chức năng; cải tạo 8 phòng học khu C, lắp kính cường lực, máy điều hòa.

 

Tác giả: Huỳnh Đình Nhân

87