"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Chủ nhật, 4/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 189

Đại hội đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2020-2021

Là một tổ chức tự nguyện, Ban đại diện cha mẹ học sinh (Hội cha mẹ học sinh, Hội phụ huynh học sinh) có ý nghĩa thiết thực trong việc kết nối giữa nhà trường và gia đình, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thực sự phát huy được hiệu quả và có ý nghĩa khi làm đúng vai trò của mình trong việc đảm bảo quyền lợi cho học sinh và phụ huynh.

Thực hiện chương trình công tác Hội cha mẹ học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên năm học 2020-2021, nhằm tổng kết đánh giá chương trình công tác và nội dung hoạt động của hội năm học 2019-2020, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm của hội năm học 2020-2021. Qua đó, đại hội sẽ bầu chọn được những người đại diện thật sự có năng lực, có trách nhiệm, có uy tín, nhiệt tình trong công tác góp phần thực hiện thắng lợi thành công nghị quyết đại hội.

Vừa qua, ngày 03/10/2020, Ban giám hiệu và Ban đại diện Cha mẹ học sinh đã phối hợp tổ chức Đại hội đại biểu Cha mẹ học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên năm học 2020-2021 trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Đại hội đã qui tụ 51 đại diện của Ban đại diện Cha mẹ học sinh của 50 lớp, cùng bàn bạc, thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm học này nhằm mục đích chính để chăm lo cho chính các em học sinh, góp phần thực hiện các công trình xã hội hóa giáo dục, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

Nội dung chương trình gồm:

1. Thầy Nguyễn Duy Tuyển báo cáo quá trình chuẩn bị Đại hội.

2. Thầy Nguyễn Duy Tuyển báo cáo tóm tắt tổng kết năm học 2019-2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021.

3. Ông Huỳnh Gia Lễ báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm học 2020-2021.

4. Thầy Nguyễn Duy Tuyển trả lời các các ý kiến đóng góp trong phiên họp Cha mẹ học sinh đầu năm học.

5. Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên năm học 2019-2020 tuyên bố mãn nhiệm kỳ.

6. Bầu Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên năm học 2020-2021.

7. Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên năm học 2020-2021 ra mắt nhận nhiệm vụ.

8. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Cha mẹ học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên năm học 2020-2021: 100% đại diện nhất trí thông qua.

Ngay sau đó, Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên năm học 2020-2021 đã tổ chức phiên họp đầu tiên và đã thống nhất phân công các chức danh trong Ban đại diện, cụ thể như sau:

STT

Họ tên phụ huynh

Họ tên học sinh

Lớp

Chức vụ

1

Huỳnh Gia Lễ

Huỳnh Hiển Ân

11A1

Trưởng ban

2

Trần Quốc Anh

Trần Phương Uyên

11A2

Phó ban

3

Thái Kim Ngọc

Từ Ngọc Liên

11A13

Phó ban

4

Nguyễn Thị Diễm Hằng

Huỳnh Phúc Dinh

11A8

Thư ký

5

Nguyễn Thị Út Hết

Nguyễn Ngọc Hoài Thương

10A9

Thư ký

6

Lê Thị Kim Hoa

Nguyễn Lê Thanh Bình

12A8

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Hồng Loan

Phan Thạch Hồng Vân

12A18

Ủy viên

8

Nguyễn Xuân Huy

Nguyễn Khánh Thục Đoan

11A3

Ủy viên

9

Trần Thị Ánh Tuyết

Hồ Đăng Khoa

11A4

Ủy viên

10

Nguyễn Hòa Hiệp

Nguyễn Ngọc Phương Nhi

11A15

Ủy viên

11

Hứa Thị Ánh Loan

Đỗ Như Quỳnh

10A1

Ủy viên

12

Hồ Thị Thanh Thảo

Nguyễn Thị Xuân Hương

10A3

Ủy viên

13

Trần Minh Nghĩa

Trần Gia Bảo

10A4

Ủy viên

14

Nguyễn Thị Hải Yến

Phùng Yến Linh

10A5

Ủy viên

15

Trần Phi Bằng

Trần Nguyễn Minh Quốc

10A11

Ủy viên

16

Lý Thụy Hồng Hạnh

Mai Thụy Gia Hân

10A16

Ủy viên

Hy vọng với sự chung sức chung lòng và thống nhất cao của Ban đại diện Cha mẹ học sinh cùng toàn thể phụ huynh trong nhà trường, cùng với sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chăm lo cho học sinh sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục và thực hiện có hiệu quả các công trình tài trợ như trang bị 20 bộ máy vi tính mới; trang bị bàn ghế mới cho các phòng học, phòng chức năng; hỗ trợ lắp đặt 4 máy lạnh phòng nghe nhìn; trang bị thêm bảng từ xanh cho các lớp học.

Hình ảnh buổi đại hội:

Tác giả: Huỳnh Đình Nhân

87