Thứ sáu, 23/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 370

Đại hội đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2016-2017

Chiều ngày 22/9/2016 trường THPT Trần Khai Nguyên đã tổ chức Hội nghị Cha mẹ học sinh. Đây là Hội nghị diễn ra thường niên nhằm bầu ra Ban chấp hành Hội và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của năm học mới. Hội Cha mẹ học sinh của trường có 50 thành viên (tương đương với 50 lớp ở cả 3 khối). Ban Chấp hành hội gồm 12 thành viên thực hiện nhiệm vụ trong vòng một năm.

Thầy Nguyễn Duy Tuyển - Hiệu trưởng nhà trường trả lời những thắc mắc phụ huynh đưa ra

Hội cha mẹ học sinh  là tổ chức của những người làm cha mẹ có con đang theo học trong các nhà trường: Nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông và những người có nhiệt tâm với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, tự nguyện tổ chức nhau lại để phối hợp, hỗ trợ nhà trường và ngành giáo dục trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ của đất nuớc.

Ông Phan Thế Nghĩa - Trưởng ban đại diện cha me học sinh đọc văn bản thu chi năm học 2015-2016

Với những nhiệm vụ chính là:  Tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trong hội viên và nhân dân để mọi người hiểu rõ và phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện sự phối hợp chặt chẻ giữa giáo dục gia đình với nhà trường và xã hội; thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường; Vận động cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội cùng với nhà trường: Quản lý tốt việc học tập của con em khi ở nhà và chăm lo việc giáo dục đạo đức cho các em khi sống ở gia đình và phường, xã. Giúp đỡ trong việc xây dựng, bảo vệ nhà trường, lớp học, các thiết bị của nhà trường, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên. ) Đóng góp các ý kiến xây dựng cho các chủ trương và chính sách về giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Thực hiện có hiệu quả các luật pháp của Nhà nước ta và của quốc tế về bảo vệ chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ (Công ước quốc tế về quyền trẻ em; Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Phổ cập giáo dục tiểu học …)…hội phụ huynh là một lực lượng quan trọng không thể thiếu trong nhà trường.

Các thành viên Ban Chấp hành hội cha mẹ học sinh năm 2016-2017 gồm 12 thành viên 

(Bài viết có sử dụng một số điều trong điều lệ hội cha mẹ học sinh của Bộ giáo dục và đào tạo)

Tin cùng chuyên mục

163