"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ ba, 24/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 835

Giấy khen - "Hội thi học sinh Thành phố với pháp luật", năm học 2017 - 2018

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164