"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ ba, 4/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 111

Giấy khen: Chi đoàn giáo viên trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2019

Theo Bác, "dân vận" là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể giao cho.

Trong những năm vừa qua, chi đoàn giáo viên đã có những giải pháp đẩy mạnh công tác dân vận, thanh vận tại đơn vị trong đó việc đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các công trình, phần việc gắn với chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác; các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn đã lan tỏa không chỉ trong chi đoàn, nhà trường mà còn tạo được nhiều dấu ấn tại địa phương; công tác xây dựng Đoàn đảm bảo vững về chính trị, mạnh về tổ chức và tích cực trong công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng lực lượng đoàn viên ưu tú là đội ngũ kế thừa trong công tác phát triển Đảng; với các giải pháp triển khai và thực hiện chỉ thị 19-CT/TU đã mang lại hiệu quả tích cực góp phần bảo vệ môi trường và cảnh quan công sở, nơi cư trú.
Được sự đề nghị của cấp ủy, chi đoàn giáo viên đã được nhận Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 5 vì "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2019".

Tác giả: Chi đoàn giáo viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163