"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"

Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thực hiện công khai đánh giá thu chi ngân sách quí 1 năm 2022

(Tải File đính kèm)

13/QĐ-THPTTKNCông khai  14-04-2022
2 Thực hiện công khai đánh giá thu chi ngân sách quí 4 năm 2021

(Tải File đính kèm)

02-1/QĐ-THPTTKNCông khai  14-04-2022
3 Phân bổ dự toán thu chi lần 1 năm 2021

(Tải File đính kèm)

03-1/QĐ-THPTTKNCông khai Kế toán14-04-2022
4 Công khai ngân sách của đơn vị theo thông tư 61/2017/TT_BTC

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

61/2017/TT_BTCCông khai  13-04-2022
5 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá khai thác dịch vụ trông giữ xe và dịch vụ căn tin tại Trường THPT Trần Khai Nguyên

(Tải File đính kèm)

 Công khai Trường THPT Trần Khai Nguyên01-03-2022
6 Tổ chức đấu giá khai thác dịch vụ trông giữ xe và dịch vụ căn tin tại Trường THPT Trần Khai Nguyên

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

0503/QĐ-THPTTKNCông khai  14-02-2022
7 6 Biểu mẫu công khai chất lượng đào tạo 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Công khai Trường THPT Trần Khai Nguyên20-10-2021
8 Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

TKN-6BM-10920Công khai Nguyễn Trường Ngọc10-09-2020
9 Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Năm học 2018-2019

(Tải File đính kèm)

TKN-1819Công khai Trường THPT Trần Khai Nguyên21-11-2018