"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"

Có 3 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 6 Biểu mẫu công khai chất lượng đào tạo 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3-cong-khai_211220217.pdf
 Công khai Trường THPT Trần Khai Nguyên20-10-2021
2 Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tkn-6-bieu-mau-cong-khai-chat-luong-dao-tao-nh-2019-2020_61202114645.pdf
File thứ 2: cong-khai-nam-hoc-2019-2020_1242021104331.pdf
TKN-6BM-10920Công khai Nguyễn Trường Ngọc10-09-2020
3 Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 20181121164421718_221120187.pdf
TKN-1819Công khai Trường THPT Trần Khai Nguyên21-11-2018

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích