"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Cập nhật : 14:40 Thứ hai, 14/2/2022
Lượt đọc: 68

Tổ chức đấu giá khai thác dịch vụ trông giữ xe và dịch vụ căn tin tại Trường THPT Trần Khai Nguyên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164