"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Cập nhật : 14:18 Thứ năm, 10/9/2020
Lượt đọc: 145

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Năm học 2019-2020

Số/Ký hiệu: TKN-6BM-10920
Ngày ban hành: 10/9/2020
Ngày có hiệu lực: 10/9/2020
Người ký: Nguyễn Duy Tuyển
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: tkn-6-bieu-mau-cong-khai-chat-luong-dao-tao-nh-2019-2020_61202114645.pdf
File thứ 2: cong-khai-nam-hoc-2019-2020_1242021104331.pdf
Nội dung:

163