"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 21/11/2018
Lượt đọc: 114

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Năm học 2018-2019

Số/Ký hiệu: TKN-1819
Ngày ban hành: 21/11/2018
Ngày có hiệu lực: 12/4/2021
Người ký: Nguyễn Duy Tuyển
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 20181121164421718_221120187.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87