Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 21/11/2018
Lượt đọc: 87

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Năm học 2018-2019

Số/Ký hiệu: TKN-1819
Ngày ban hành: 21/11/2018
Ngày có hiệu lực: 12/4/2021
Người ký: Nguyễn Duy Tuyển
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 20181121164421718_221120187.pdf
Nội dung:

88